પ્રાણીકથાઓ-(4)વરૂ અને બગલો….

October 15, 2006 at 10:14 am Leave a comment

       એક વરૂ હતું.તેણે કાંઈક ખાધું હશે ત્યારે એક હાડકું તેના ગળામાં ફસાઈ ગયું.

વરૂની આંખોમાં પાણી આવી ગયા.તેણે તો કેટલાય ખૉખારા ખાધા, ઉધરસ ખાધી,બકારીઓ કાધી ,માથું આમતેમ, ઉપરનીચે કરી જોયું પણ સહેજે ફેર ના પડ્યો.હાડ્કું તો કેમેય કર્યું બહાર નીકળતું ન હતું.તણે ઘણા બધા પ્રાણીઓની મદદ લેવા પ્રયત્ન કર્યો…પણ બધા કહે;”અમે કેવી રીતે હાડકું બહાર કાઢીએ?”
છેવટે એક કાગડાએ કહ્યું;”લાંબા ચિપીયા જેવું કાંઈ હોય તો જ હાડકું નીકળે.એક કામ કરો વરૂભાઈ, તમે બગલા પાસે જાઓ.તેની ચાંચ લાંબી ચિપીયા જેવી હોય છે.તે તમારા મોંમા ચાંચ નાખીને હાડકું કાઢી આપશે.”
વરૂ તો ગયું બગલા પાસે અને બોલ્યું;”બગલાભાઈ,મને મદદ કરોને..તમારી ચાંચ લાંબી ચિપીયા જેવી છે.તે મારા મોઢામાં નાખી ફસાયેલું હાડકું કાઢી આપોને.”બગલો બોલ્યો;”તમને મદદ તો કરું પણ મને શો ફાયદો?” વરૂ બોલ્યું;” તમે મને મદદ કરશો તો હું તમને તમે કહેશો તે આપીશ. બગલાએ વરૂના માંમા ચાંચ નાખી અને સહેલાઈથી હાડકાનો ટૂકડો કાઢી આપ્યો.વરૂને હવે હાશ થઈ.
હવે બગલો બોલ્યો;”વરૂભાઈ,મેં તમારું કામ કરી આપ્યું.મને ઈનામ તો આપો.”
વરૂ બોલ્યું;”અરે બગલા,તેં મારા મોઢામાંચાંચ નાંખી અને હું તને ખાઈ ના ગયો એમ કહેને.તને જીવતો રાખ્યો તેનાથી વળી મોટું ઈનામ કયું હોય?”વરૂ તો લુચ્ચું હસતુ હસતું ચાલતુમ થયું.
બગલાભાઈ ઢીલા મોઢે વરૂને જતું જોઈ રહ્યા.
તે બોલ્યા—ખરાબ અને સ્વાર્થી માણસો પાસેથી સારા બદલાની આશા રાખવી નકામી છે.

Advertisements

Entry filed under: પ્રાણીકથાઓ.

ઊંટની વહેંચણી – ઉકેલ પ્રાણીકથાઓ-(5)સિંહ અને ઉંદર….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


વિશ્વ ગુર્જર બાળકો માટે, મનગમતી પ્રવૃત્તિઓનો ખજાનો

વાંચકોની સંખ્યા

  • 205,658 વાંચકો

દિવસવાર ટપાલ

October 2006
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

માતૃ વેબ સાઇટ


%d bloggers like this: