પ્રાણીકથાઓ-(6)ઘુવડનું બચ્ચું…

October 22, 2006 at 7:58 pm Leave a comment

 જગલમાં હવે વસંત ઋતુની શરૂઆત થઈ હતી.મોટા પક્ષીઓ ઉડીને પોતાના ખુશી મનાવતા હતા.નાના બચ્ચાંઓ માળામાંથી બહાર નીકળી,પોતાની આસપાસની દુનિયાને પ્રથમવાર જોતા હતા.તેમને બધું જ નવું નવું અને અજાયબ લાગતું હતું.

બધા બચ્ચંઓ ઝાડ પરથી નીચે ઉતરી,ભેગા થયા હતા.તેઓ વૃક્ષોને, છોડવાઓને,ઘાસને અને એક્બીજાને જોઈને નવાઈ પામતા હતા.તેઓ બધા સરખા ન હતા.તેમેના પીંછા જાતજાતના રંગોવાળાહતા.પોપટ,કોયલ,કાબર,ચકલી,ઘુવડ…જતજાતના પક્ષીઓના બચ્ચા હતા.તેમને થયું ચાલો આપણે ફરવા જઈએ.ભધા લાઈનબંધ ચાલવા લાગ્યા.ચાલતા ચાલતા તમણે જોયું તો એક ઝાડ પર એક લેડીબગ(લાલ ટપકાવાળું જીવડું)એક ઝાડના પાનની કિનારીએ પહોંચીને લટકી પડ્યું હતું.

તેનાથી ફરી પાછા ઝાડની ડાળી પર પહોં ચાતું ન હતું.ઘુવડનું બચ્ચું બોલ્યું;”આ જીવડું તો મારા જેવું જ લાગે છે.તેના શરીર પર પણ મારા જેવા જ ટપકા છે.”બધા બચ્ચા બોલ્યા;”હા,હોં…ખરી વાત છે”બધા બચ્ચાં આગળ ચાલ્યા. એકાએક એમની નજર પડી તો ઘૂવડનું બચ્ચું ના દેખાયું.બધા ગભરાઈ ગયા.તેને શું થયું હશે?તે પાછા ગયા અને જોયું તો તે તો ઝાડ પર પેલા લેડીબગ પાસે પહોંચી ગયું હતું અને પાંદડું ચાંચમાં લઈને તેને ઝાડની ડાળી પર પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરતુ હતું.પાન પીળુ,પાકેલું હતું એટલે તે ખર્યું અને તેની સાથે લેડીબગ અને ઘુવડનું બચ્ચું નીચે પડ્યા.ખાસ કાંઈ વાગ્યું નહીં.બધાએ તેને બેઠુ કર્યું.લેડીબગે તેનો ખૂબ ખૂબ  આભાર માન્યો.વળી બધા બચ્ચા આગળ ચાલ્યા.ત્યાં તળાવ આવ્યું એક બતક અને તેના ચાર બચ્ચાં પાણીમાં આરામથી તરી રહ્યા હતા

.તેમણે બધાની ખબર પૂછી.બચ્ચા વળી આગળ ચાલ્યા.થોડે ગયા પછી જોયું તો વળી ઘુવડનું બચ્ચું ના દેખાયું.તે બધા પાછાગયા.જોયું તો ઘુવડનું બચ્ચું તેની અણીદાર ચાંચથી એક ઈંડુ તોડવાનો પ્રયત્ન કરતું હતું.બધાએ પૂછ્યું;”આ શું કરે છે? ઘુવડનું બચ્ચું બોલ્યું;”આ માતા બતકને એમ છે કે તેણે ચાર જ ઈંડા મૂક્યા છે પણ ખરેખર તેણે પાંચ ઈંડા મૂક્યા છે.જુઓ, આ પાંચમું ઈડુ.નાનકડુ છે તેમાં સાવ નાનું બચ્ચું છે.તે બિચારું ઈડાનું કોચલું તોડી શકતું નથી એટલે હું તેને કોચલું તોડવામાં મદદ કરુ છું.થોડીવારમાં કોચલું તૂટ્યુ અને બચ્ચુ બહાર આવ્યું.માતા બતકે તેનો ખૂબ ખૂબ આભાર માન્યો. વળી બધા  બચ્ચા આગળ ચાલ્યા.થોડે ગયા અને જોયું તો પાછું ઘુવડનું બચ્ચુ ગાયબ….બધા પાછા ગયા અને જોયું તો તે એક ખિસકોલી આગળ બેઠું હતું અને કોઈ નાના ગોળ દડા જેવી વસ્તુને ચાંચ મારતું હતું.

બધાને જોઈને બોલ્યુ;”આ ખિસકોલી ક્યારની એક સુકા ફલને તોડવા પ્રયત્ન કરે છે પણ તૂટતું નથી એટલે હું તેને મદદ કરું છું”.થોડીવારમામ ફળ તૂટ્યુ.અને ખિસકોલીએ ઘુવડના બચ્ચાનો આભાર માન્યો.હવે બધા બોલ્યા;આપણે ઘેર જવું જોઈએ.આપણા મા-બાપ આપણી રાહ જોતા હશે.”તેમણે હવે ઘુવડના બચ્ચને સૌથી આગળ ચાલવા કહ્યું

 જેથી પાછું તે ગાયબ ના થઈ જાય.બધા ઘેર પહોંચ્યા.બીજા બચ્ચાઓએ પોતાની સફરની વાત કરી.બધા મોટા પક્ષીઓએ ઘુવડના બચ્ચાને શાબાશી આપી.ઘુવડન બચ્ચાના મા-બાપ બહુ જ ખુશ થયા.

તેમને પોતાના બચ્ચા માટે ખૂબ ગૌરવ થયું.તેમણે પણ બચ્ચાને શાબાશી આપી.બધા પક્ષીઓએ એક અવાજે તેને વધાવ્યો અને કહ્યું કોઈને મદદ કરવી તે ખૂબ સારી વાત છે.

Advertisements

Entry filed under: પ્રાણીકથાઓ.

અકબર-બિરબલ-(૮)હજૂર, હું તમારો સેવક છું… અમારા દુલારા…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


વિશ્વ ગુર્જર બાળકો માટે, મનગમતી પ્રવૃત્તિઓનો ખજાનો

વાંચકોની સંખ્યા

  • 205,667 વાંચકો

દિવસવાર ટપાલ

October 2006
M T W T F S S
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

માતૃ વેબ સાઇટ


%d bloggers like this: